Året før skolestart

Året før barnet starter i skole, bliver det tilknyttet Girafferne.

Hos Girafferne samles alle kommende skolebørn, og der arbejdes målrettet med skoleforberedende aktiviteter.

Børnene fra Girafferne flyttes i førskole d.1/4, i det kalenderår hvor de skal starte i skole.

Giraffernes dags struktur er som børnehavens, med få undtagelser.