Året før skolestart

Året før barnet starter i skole, flytter det til Trollskoven, som er Næstveds kommunes ordning i Fensmark.

I Trollskoven samles alle kommende skolebørn, og der arbejdes målrettet med skoleforberedende aktiviteter.

Byrådet har besluttet, at ændre på førskoleordningen i Fensmark, så den bliver ensartet med resten af kommunens ordninger.

Det betyder, at der til August 2020 ikke flyttes børn til Trollskoven, men at der først flyttes børn til April 2021.

De børn, som under tidligere ordning skulle have flyttet til førskole i August 2020, er sikret plads i Mælkebøtten til April 2021, med mindre I som forældre fortager et aktivt valg af andet.