En dag i børnehaven

Dagsstruktur i Børnehaven Mælkebøtten pr. 01.09.2020.

 

06:00 - 06:45: Der åbnes i storrummet og serveres morgenmad.

06:45 - 07:30:  Der er stille morgenstund i storrummet

07:30 - 8:45:  Alle grupper åbnes op og der modtages børn på alle grupper.

08:00: De tidlige storgruppe børn hentes af den voksen der møder kl. 8:00

8:45 - 09:00:  Der spises formiddagsmad

09:00 - 9:30: Der holdes samling i grupperne

11:20 - 11:50: Frokost

11: 50- 12:20: Siesta på alle grupper (Ikke Storgruppen)

12:30-13:45: Der afholdes pauser på skift – alle børn ude på legepladsen

14:00-14:15: Vi spiser frugt

Kl. 16:00: Storgruppen kommer tilbage til hus B

Kl. 16:00-17:00 Stuerne slås sammen enten inde eller ude, og begynder så småt på oprydning.