Opstart

Når man booker  en plads i Nembarn og har fået plads til sit barn i Mælkebøtten, bedes man kontakte daglig leder Anja Rantzau på 55887261 eller 55887260 for at aftale et besøg om en fremvisning.

Derefter aftales et besøg nummer to med personalet fra stuen hvor barnet skal gå. Her tales om gensidige forventninger mellem hjem og institution, samt opstart. Forældrene fortæller om barnet. Personalet informerer om dagens rytme og pædagogiske tilgange mm.

Vedr.  ressourcebørn aftales en dato for et opstartsmøde hvor forældrene, personalet fra den institution barnet kommer fra, speciel vejleder og os deltager. Et møde hvor institutionen får indblik i forældrenes oplevelse af deres barn, og der aftales hvordan indkøringen skal foregå.