Lov om Frokostordninger i daginstitutioner

Lov om frokostordninger i daginstitutioner

Folketinget vedtog den 4. juni 2010 loven om en fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.

Loven forpligter alle kommuner til at tilbyde et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fra senest den 1. august 2011.

Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger om kosten på www.altomkost.dk  Formålet med loven er at fremme sunde kostvaner, forebygge overvægt samt aflaste børnefamilierne i en travl hverdag.

Det er forudsat i loven, at frokostordningen bliver finansieret ved at forældrene betaler en særlig takst, der svarer til udgifterne til ordningen.

Institutionerne har mulighed for at fravælge frokostordningen efter regler, der er beskrevet nedenfor. Det er som udgangspunkt forældrerådet/forældrene der har kompetencen til at fravælge frokostordningen.