Børnenes læring bliver forstærket i et godt tæt samarbejde med forældrene.

En fantastisk tid i Mælkebøtten er, når samarbejdet med forældrene afspejler sig i årets traditioner. Ved juletid breder hyggen sig og alle forældre inviteres til at komme og se den læring deres børn er blevet præsenteret for i den forgangne periode. På bondegården ’bor’ Hr. og Fru Petersen. En gård som er bygget op af de mælkekartoner, som børn og forældre har medbragt. Gården er pyntet med julelys og emmer at ’Jul i Gamle Dage’. Indenfor ligger Jesusbarnet og sover trygt og udenfor mødes de af livet på landet med hønen, der lægger æg, koen, der skal malkes og fløden, der rystes til smør. Over bålet varmes bollerne og det ny kærnede smør smelter på den lune bolle. Forældrene understøtter børnenes læring og hjælper dem med at huske på, hvor det nu er at mælken kommer fra og hvordan fløden herfra kærnes til smør.

Børn og forældre indhylles af julestemning, når hjerterne flettes af børn og deres forældre. Børnene trækker mor og far i hånden og viser stolt de forskellige, for børnene genkendelige, værksteder frem og sammen finder de glæde og nærvær ved at udforske værkstederne. Hvor mon grisens hale havner. Med bind for øjnene prøver børnene, med mor eller far på sidelinjen, at placere halen det rette sted. Stoltheden lyser ud af barnet og forældrene får indblik i den trivsel og udvikling der kommer til udtryk, når familie og institution går hånd i hånd.

I de arbejdende værksteder deler forældre og personale oplevelser fra tiden med projektet og den røde tråd mellem børnenes hverdag i institutionen og hjemmet går op i en højere enhed.

Hjemmelæringsmiljøet bliver tydeligt for forældrene, når de sammen med deres børn deltager i ’Jul i Gamle Dage’. En hyggelig eftermiddag afsluttes og forældrene går hjem med en god følelse i maven og viden om deres fremtidige betydning for at der skabes et godt hjemmelæringsmiljø.