Grønt flag

Alle institutioner i Nord har det Grønne Flag.

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med grønt flag ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og vi ønsker,l at tilbyde børnene flere naturoplevelser.

I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur .

Kriterierne

For at hejse Spirerflaget og modtager Spirerdiplomet skal institutionerne opfylde følgende kriterier:

1) Institutionen skal lave en grøn handleplan

2) To af de ansatte skal deltage i Spirerkurset

3a) Børn og voksne skal sammen gennemføre to temaforløb udfra aktivitetsarkene

eller

3b) Institutionen skal gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter

4) Vi skal fortælle om jeres arbejde til os og til andre 

Det er frilufts rådet der står bag det grønne flag, og der kan læses mere her:

http://www.groennespirer.dk/

Under bilag kan I læse mere om vi arbejder konkret med det i Mælkebøtten