Fra hjem til vuggestue

For at lette overgangen mellem hjem og institution, har vi i Mælkebøttens vuggestue lavet legestue for børn som er indmeldt, men endnu ikke startet. Det er her muligt for barnet, sammen med mor eller far, at se de nye omgivelser og hilse på kommende kammerater og de voksne.

Som tommelfingerregel, kan man deltage fra 1 mdr. før barnet skal starte. Hvis starttidspunkt falder sammen med ferier eller helligdage, laver vi en aftale.

Vores legestue er: tirsdage fra kl. 9.30 til 10.30.