Beøg af arbejdstilsynet d. 3/5 2018

I billaget kan rapporten fra vores besøg af Arbejdstilsynets ses.