Dansemyg tegnet af Bjarke Bruun.

I område Nord søsatte vi i 2017 vores eget projekt som vi kalder ”Dansemyggene”. Målsætninger var og er enkel: ”Flere børn i naturen”.

I april 2018 fik vi uddannet vores første dansemyg. Det har været en stor succes, så vi har valgt at fortsætte "Dansemyggene” med et nyt hold, som er starter maj 2018 og slutter april 2019.

Ligesom med første hold, er det naturvejleder Helen Holm der sammen med

I område Nord har vi i 2017-2018 søsat vores eget projekt som vi kalder ”Dansemyggene”. Medarbejdere i Område Nord bliver uddannet som mini-naturvejledere.

Målsætninger er enkel: ”Flere børn i naturen”. Sammen med naturvejleder Helen Holm uddannes en medarbejder fra hvert ”hus” i Nord. Fokus vil være på fire elementer:

·         Hvordan kan fortællingen få liv i naturlige rammer

·         Hvordan fås og bruges naturfaglig viden. 

·         Hvordan fås og bruges idéer til lege med udgangspunkt i det naturfaglige.

·         Hvordan inddrages science i det naturfaglige.

Vi har nu gennemført 2 hold med fokus på aktiviteter for børnehavebørn. Dette har været en stor succes. I 2020 fortsætter vi med at uddanne vuggestuepædagoger