Forældrerådet består af repræsentanter fra vuggestue og børnehave, samt af en medarbejder repræsentant og den daglige leder som sekretær.

Opgaverne for forældrerådet er beskrevet i styrelsesvedtægten  for Næstved Kommunes dagtilbudsområde. Forældrerådene inddrages i alle sager, der vedrører forholdene i den konkrete enhed. Øvrige opgaver og kompetence fastlægges i principper og rammer i områdebestyrelserne.

I Mælkebøtten er der tradition for, at Forældrerådet sammen med personale står for eventuelle arrangementer for forældre og børn, samt er med til at planlægge arbejdsdag, hvor forældrene hjælper med nogle praktiske opgaver.