Fra dagpleje til Mælkebøtten

Når et barn skal flytte fra dagpleje til Mælkebøtten, forsøger vi at lave aftale om besøg af dagplejer og børn. På den måde kan barnet møde sin nye institution, og hilse på nye kammerater og voksne.

Når dagen for opstart komme, anbefaler vi, så vidt det er muligt, at barnet har nogle korte dage i starten, samt at en kendt voksen er med de første dage.

Der laves aftale om den konkrete opstart, mellem forældre og personale.