Overflytning fra vuggestue til børnehave

Den måned hvor barnet fylder 3 år, overflyttes det til børnehaven.

For at lette overgangen for barnet, vil vi i forvejen have lavet en besøgsplan, hvor barnet kommer på besøg i børnehaven. På den måde lære barnet de nye kammerater og voksne at kende, inden start.