Samme år som barnet starter i skole vil det Pr. 1. April starte i førskole på Holmegårdskolen. Vi gør hermed opmærksom på at der ikke er deltidspladser i SFO I'erne, derfor heller ikke i førskolen, og at der først åbnes kl. 6.30.

Vi ønsker at dit barn får en god opstart i førskolen,  derfor arbejder vi på en god brobygning til førskolen. Dette gør at det bliver et trygt og genkendeligt sted for dit barn.

Vi holder overleveringsmøder med personalet i førskolen.