Tværfagligt samarbejde

Mælkebøtten samarbejder med Næstved kommunes ergoterapeut, tale/høre konsulent, psykolog og special vejleder. Her får vi kompetent sparring på de opgaver vi står med.

Vi kan indstille et barn til overstående faggrupper, hvis vi skønner, der er noget de kan hjælpe os med, eller et behov hos barnet.

Vi vil altid inddrage jer som forældre før vi i samarbejde med jer indstiller et barn til overstående.

Tværfagligt team: Vi henvender os til teamet, hvis vi har brug for råd og vejledning med et barn. Det er et konsultativt forum, der skal hjælpe med at tydeliggøre mulighederne for, hvilken hjælp vi skal sætte i værk for barnet.

Det tværfaglige team på Holmegaards skolen, består af sagsbehandler, psykolog, sundhedsplejerske, daglige ledere fra dagtilbud og skole, samt ad hoc deltagere som sprogkonsulent, ergoterapeut, specialpædagogisk vejleder og dagplejekonsulent.

Børne ergo- og fysioterapeut: Vi henvender os til denne, hvis vi er i tvivl, om et barn har motoriske vanskeligheder eller sensoriske problemer. F.eks.: børn der ikke er aldersvarende, når de går, løber, klatrer, cykler, hopper og står på et ben. Derudover ved mistanke om nedsat bevægelighed i nakke/lænd, mistanke om hypermobilitet eller mistanke om platfodethed. Forældre har også mulighed for selv at henvende sig til børnefamilieenheden. Personalet kan vejlede om hvordan.

Tale/hørekonsulent: Vi henvender os til konsulenten, hvis vi er i tvivl om, hvorvidt barnets tale -, høre – og sproglige udvikling er alderssvarende. Denne kan hjælpe os med at vurdere barnet, vejlede i udviklende sproglige aktiviteter, samt undervise barnet. Ligeså kan de om nødvendigt visitere til andre tilbud f.eks. sproggrupper.

Specialpædagogiske vejledere: Vi henvender os til denne, hvis vi har en bekymring for et eller flere børn og gerne vil igangsætte ”egen pædagogisk indsats”, eller hvis vi har brug for sparring og vejledning.

Specialpædagogiske vejledere kan, om nødvendigt og i samarbejde med personale og forældre, indstille et barn til at blive visiteret til et særligt tilbud. 

 

Tilbud til Forældre

Ergo- fysioterapi: Der holdes åbent hus for forældre med børn i alderen 0 år til skolestart med motoriske vanskeligheder eller sensoriske problematikker. Der er besøgsdage ca. 1 gang om måneden. Datoer kan ses på Næstved kommunes hjemmeside eller spørg personalet i Mælkebøtten. Pga. Corona er der lavet lidt om på, hvordan man kan få kontakt til Ergo/Fys. Spørg personalet i Mælkebøtten, så hjælper de gerne.

Flerfamilietilbud: Dette tilbud henvender sig til familier, der ønsker at hjælpe deres barn i forhold til daglige udfordringer i institutionen og hjemme og som har lyst til at skabe en ændring for eget barn eller for familiens samvær.

Udfordringer kan eksempelvis være, at barnet har det svært i sociale fællesskaber, er meget uroligt, er indadvendt eller tavst, har koncentrationsproblemer, er udad reagerende eller har svært ved, at begå sig med jævnaldrende.

Spørg personalet efter en mere uddybende folder om tilbuddet.

Homestart: Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen - familier, som oplever, at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen, så længe familien har brug for det (ofte et halvt til et helt år).

Familienetværket: Familie Netværket yder anonym vejledning til forældre, der ønsker at få redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre. Forældre kan kontakte rådgivningen direkte. Rådgivningen kan foregå telefonisk på telefon 5571 7770, fredage kl. 9.00 – 11.00. Her kan også aftales tid til en samtale.

Familieorienteret alkoholbehandling: Dette er et tilbud til de børnefamilier, hvor de voksnes alkoholforbrug er kommet til at fylde for meget. Forløbet består af familiesamtaler kombineret med alkoholbehandling til de(n), der drikker. Jeres familie får tilbudt samtaler og støtte af en familiebehandler og en alkoholkonsulent. Samtalen tager altid udgangspunkt i jeres særlige problemstilling og alle samtaler, hvor barnet/børnene er med, foregår i Børnefamiliehuset på Herlufsholm Allé 20.  Tilbuddet kan træffes på 5588 1400. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8-15. Og fredag kl. 8-13.