Bilag
Overstående er en folder i forhold til modtagelse af børn i Mælkebøtten, udarbejdet i forbindelse med Barnet i centrum.
Overstående er en lille velkomst folder vi sender til jer når jeres barn skal starte.