Bilag
Overstående er et vedhæftet skriv som I modtager når jeres barn starter i Mælkebøtten
Overstående er en folder i forhold til modtagelse af børn i Mælkebøtten, udarbejdet i forbindelse med Barnet i centrum.
Overstående er en lille forældreguide til Nembarn.
Overstående er en lille velkomst folder vi sender til jer når jeres barn skal starte.