Orientering fra bestyrelse og forældreråd

Se under punktet "Om Mælkebøtten" og inden under forældrerådet.