Områdebestyrelsen i Dagtilbud Nord

I områdeforælderbestyrelsen sidder en forælderepræsentant fra hvert dagtilbud og to medarbejderrepræsentanter.

Forælderepræsentanterne vælges blandt forældrene i de enkelte dagtilbud. Den daglige leder i dit barns dagtilbud kan orientere dig om, hvem der er din repræsentant.  

Områdeforælderbestyrelsen mødes ca. hver anden måned.

Har i brug for kontakt til områdebestyrelsen, så kontakt 

Områdeleder Bettina Dyrvig på 2041 7866 eller bedyr@naestved.dk, 

eller daglig leder Anja Rantzau på 2891 5749 eller anran@naestved.dk