Feriepasning i område Nord

Byrådet i Næstved Kommune har besluttet at der er lukkedage i institutionerne i løbet af året.

  • Tre dage før påske
  • Fredagen efter Kristi Himmelfart
  • Tre uger i sommerferien
  • Dagene mellem  jul og nytår.

På disse dage er der mulighed for at få feriepasset sit barn, hvis man har behov for det.

Feriepasningen i Område Nord består af Nord land (Glumsø og Herlufmagle) og Nord by (Fensmark og Holsted). Mælkebøtten høre til Nord By, som udover os består af Ønskeøen, Busters Verden, Skovtrolden og Himmelhøj.

Vi siger det på den måde, at vi er fem institutioner fra Fensmark og Holsted, der på lukkedage arrangerer en sjette institution til feriepasningen. Feriepasningen i Nord By er placeret i Busters Verden. Personalegruppen består af 1-2 medarbejdere fra hver af de fem institutioner. De daglige ledere skiftes til at varetage ledelsen i feriepasningen.

Når det er tid for at svare på fælles feriepasning vil det fremgå på forsiden af nembørn, her skal man sørge for at melde til og fra inden for tidsfristen. Hvis der efterfølgende opstår ændringer i forhold til tilmeldingen skal I henvende jer til Anja.

Forældre der har tilmeldt sig pasningen modtager et orienteringsbrev om det praktiske til den konkrete feriepasning ca. 1 uge før pasning. Der er som nævnt før personale med fra Mælkebøtten, men det er ikke sikkert de lige er på arbejde når jeres barn kommer, så indstil jer på at det er en anden voksen der tager imod jer.

Husk at ringe til Busters Verden, hvis I holder en fridag eller jeres barn bliver syg under feriepasningen. 

Efter feriepasningen vil vi meget gerne have tilbagemeldinger om der er noget vi med fordel kan gøre anderledes og bedre.