Pr. 1 april 2019 Deltidspladser i Daginstitutioner og Dagpleje 

Næstved Kommune har deltidspladser i alle kommunens dagtilbud. Deltidspladserne er 30 timer pr. uge i tidsrummet 8.30-14.30. 

Hvis dit barn allerede er indmeldt og indmeldelsen ønskes ændret til en deltidsplads, så foretages det med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, skal du selv rette henvendelse til lederen af daginstitutionen, som meddeler ændringen til Pladsanvisningen. Hvis dit barn er indmeldt i en dagpleje, skal du selv rette henvendelse til Pladsanvisningen.

Hvis dit barn ikke er indmeldt i en daginstitution eller en dagpleje, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Når der indmeldes på en plads, er det altid på fuld tid. Aftale om deltid sker ved henvendelse til institutionen eller Pladsanvisningen, og kan være gældende fra 1. dag. 

Ændring fra deltid til fuld tid, kan ske med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis ændringen er begrundet i, at forældrene har fået arbejde, kan det ske med dags varsel. 

 

Deltidspladser i forbindelse med barselsorlov

Det er også muligt at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge, hvis en eller begge forældre er på barselsorlov. Ansøgning om dette skal sendes til Pladsanvisningen på en sikker mail, senest to måneder før ønsket start.

Hvis du trykker her kan du læse nærmere om reglerne for deltidsplads i forbindelse med barselsorlov 

Bilag
Når der ønskes deltidsplads i forbindelse med barsel, gælder særlige regler. Se herom i den vedhæftede fil.