Lukkedage:

 

Som udgangspunkt holdes lukket på følgende dage:

  • De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) inden Påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Sommerferie i 2020, uge 29, 30 og 31
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar

Lukkeugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31.

Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). 

Se under feriepasning, hvordan Busters Verden administrerer feriepasningen.

Pædagogiske dage:

Vi holder 1 dag om året, hvor vi beder forældrene så vidt det muligt, selv sørge for pasning. Hvis der er forældre, der ikke har mulighed for at arrangere pasning, vil vi i samarbejde med vikarer og en daglig leder  fra en af de øvrige institutioner i området, sørge for pasning af børnene i Mælkebøtten.